رفتن به نوشته‌ها

آزمایش حافظه تجسمی – آزمایش ماز لابیرنت – آزمایش ماز یو شکل – F001

آزمایش حافظه تجسمی – آزمایش ماز لابیرنت – آزمایش ماز یو شکل


گزارش کار آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا گزارش کار آزمایش ماز لابیرنت – آزمایش ماز u شکل   تعداد صفحات:  6  صفحه نوع فایل:   WORD    + فایل هدیه: توضیحات آزمایش ماز لابیرنت (۳ صفحه)   فهرست مطالب: چکیده مقدمه هدف فرضیه ابزار آزمایش روش آزمایش یافته ها تحلیل     بخشی از متن فایل: ابزار آزمایش یک صفحه عایق است که روی آن چند شاخه مسیر یو شکل در یک صفحه فلزی تعبیه شده است (معمولا ده شاخه). دستگاه زمان سنج و شمارشگر که با یک فیش دو سر به صفحه عایق متصل می‌شود، یک قلم فلزی که با فیش به شمارشگر متصل است و با هر برخورد به صفحه عایق خطا ثبت می‌کند. روش آزمایش مرحله اول: آزماینده پس از توضیحات لازم راجع به نحوه کار، صفحه حائلی را به گونه‌ای جلو صورت آزمودنی می‌گیرد که نتواند صفحه ماز را بیند. آزمودنی قلم ماز را در دست گرفته و به کمک آزماینده از ابتدای مسیر ماز شروع به حرکت می‌کند. اگر قلم فلزی از قسمت عایق مسیر u شکل خارج شود به‌دلیل اصابت قلم با صفحه فلزی صدای بوق شنیده شده و خط …

منتشر شده در فایل های دانلودی