بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

آزمون پودمان سوم – نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای – پایه دهم – F001

آزمون پودمان سوم – نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای – پایه دهم


۷۰ سوال متنوع(تست ، کوته پاسخ ، درست|نادرست ، جور کردنی ، تشریحی) از آزمون پودمان سوم – نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای – پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای – هنرستان حرفه ای سال ۱۴۰۲ در قالب Word …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.