رفتن به نوشته‌ها

آموزش تجوید – F016

آموزش تجوید

آموزش-تجویدفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
معنای تجوید
ادغام
اقسام الف
احکام تنوین و نون ساکن
تلفظ حروف عربی
احکام میم ساکن
استعلا و استفال
جمع بندی موارد غنه
قلقله و لین
مد و قصر
تفخیم و ترقیق
وقف و ابتدا

قسمتی از متن
معنای تجوید
 از نظر لغوی:
مترادف با کلمه «تحسین» به معنای نیکو گردانیدن
 از نظر اصطلاحی:
قواعد و دستورهای صحیح ادا کردن حروف از نظر مخارج ، صفات و احکام آن.
 فایده تجوید:
فایده تجوید
 محفوظ ماندن قرآن از تغییر و تحریف
 قرائت آن مطابق باقرائت صدر اسلام
 ایجاد آهنگی دلنشین و زیبا.
همزه وصل
 تلفظ کلماتی که ابتدای آنها ساکن باشد مشکل و یا غیر ممکن است .برای سهولت و امکان پذیرشدن تلفظ چنین کلماتی از«الفی» بنام «همزه وصل» استفاده می شود.
 همزه وصل در ابتدای کلمه خوانده می شود ولی در وسط کلام خوانده نمی شود.

مثال: اُدْخُلُوا ـ یا قَوْمِ ادْخُلُوا
همزه قطع
 در مقابل همزه وصل همزه دیگری است به نام «همزه قطع».
 همزه قطع برخلاف همزه وصل هم در ابتدا وهم در وسط کلام خوانده می شود.

مثال: اَرْسَلْنا ـ لَقَدْ اَرْسَلْنا
چگونگی خواندن همزه وصل در ابتدای کلمه ها
 در حروف:
 همزه «ال»تعریف همیشه مفتوح می باشد.مانند:
 الشَّمسَ ، القَمَرَ که خوانده می شود اَلشَّمسَ ، اَلقَمَرَ
 دراسمها:
 همیشه مکسور می باشد.مانند:

و……………

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی