رفتن به نوشته‌ها

ازمایش منع بعدی – آزمایش تجربی منع بعدی – F001

ازمایش منع بعدی – آزمایش تجربی منع بعدی


گزارش کار آزمایش منع بعدی   تعداد صفحات :    9 صفحه نوع فایل:   WORD + فایل هدیه: توضیحات آزمایش منع بعدی (۵ صفحه)   فهرست مطالب : چکیده هدف مبانی نظری و آزمایشی فرضیه ها توصیف آزمایش آزمودنیها وسایل آزمایش اجرای آزمایش طرح آزمایش روشهای تحلیل نتایج منابع   بخشی از متن فایل: ابتدا آزمودنی ها به دو گروه گواه و ازمایشی تقسیم می شوند و پس از ان آزماینده به هر یک از آنها یک شماره می دهد (مثلاً از ۱ تا۸) و از آنها می خواهد که شماره خود را روی هر سه ورقه ای که در اختیار دارند(شامل:  یادگیری فهرست   A ، یادگیری فهرست   B ، یادآوری فهرست   A ) بنویسند. سپس آزماینده اعلام می کند که می خواهد یک فهرست ۱۲ کلمه ای را پنج بار به صورت های مختلف بخواند و آزمودنی ها باید این ۱۲ کلمه را حفظ کنند، چون بعداً باید به خاطر بیاورند. آزماینده اعلام می کند که ترتیب کلمات مهم نیست بلکه تعداد و درست بودن آنها مهم است. آزماینده بطور آرام و هر کلمه به فاصله دو ثانیه فهرست   A   را به صورتهای   A1   –   A2 & …

منتشر شده در فایل های دانلودی