بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

اساسنامه مجتمع های مسکونی – F002

اساسنامه مجتمع های مسکونی

اساسنامه-مجتمع-های-مسکونی

توضیحات:
نمونه اساسنامه مجتمع های مسکونی، در قالب فایل word در ۱۶ صفحه.
همیشه یکی از دغدغه های آپارتمان نشینی، خصوصا در مجتمع های مسکونی بزرگ، داشتن هیئت مدیره و مدیریت قوی برای آن مجموعه است.
اما علیرغم همه تلاش ها، نبودن کتابچه یا دستورالعملی که ساکنین را برای انتخاب اعضا هیئت مدیره و انتخاب مدیر راهنمایی کند، مورد توجه بوده است.
همچنین این اساسنامه شامل وضع قوانینی است که ساکنین را متعهد به اجرای آن برای رسیدن به آسایش بهتر خواهد کرد.
خرید این فایل صرفا از فروشگاه اینترنتی فرافایل مجاز می باشد.
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.