بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

امتحان پودمان سوم درس نقشه کشی فنی رایانه ای‌ – پایه دهم – F001

امتحان پودمان سوم درس نقشه کشی فنی رایانه ای‌ – پایه دهم


سوالات امتحان پودمان سوم درس نقشه کشی فنی رایانه ای‌ – پایه دهم رشته های مختلف فنی و حرفه ای هنرستان حرفه ای در قالب word سال ۱۴۰۲ …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.