بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

بانک قراردادهای پیمانکاری – F001

بانک قراردادهای پیمانکاری


           فرمت: pdf بانک قرارداد های پیمانکاری شامل : قرارداد اجرای ساختمان ( با مصالح ) ،قرار داد گچ کاری ،قرارداد کانال کشی ،قرارداد اجراری تأسیسات برقی ،قرارداد اجرای آسانسور ،قرارداد اجرای آسفالت ،قرارداد اجرای اسکلت بتنی ،قرارداد اجرای اسکلت فلزی ،قرارداد اجرای بتن ریزی ،قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی) ،قرارداد اجرای داربست ،قرارداد اجرای سوله ،قرارداد اجرای فونداسیون ،قرارداد اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری ،قرارداد آرماتوربندی ،قرارداد استخدام ،قرارداد انجام امور ساختمانی بصورت مقاطعه کاری با مصالح ،قرارداد برقکاری ،قرارداد پیمان مدیریت ،قرارداد تابلو برق ،قرارداد تولید،فروش و تحویل پارتیشن ،قرارداد حفر چاه ،قرارداد خاک برداری ،قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی ،قرارداد در و پنجره ،قرارداد دمپا ،قرارداد دیوار جدا کننده ،قرارداد سرویس آسانسور ،قرارداد سفت کاری ،قرارداد سقف کاذب ،قرارداد سنگ کاری ،قرارداد سیمان کاری ،قرارداد شیشه دو جداره ،قرارداد طراحی و خرید آسانسور ،قرارداد طراحی و محاسبه ساختمان ،قرارداد عملیات خاکبرداری بارگیری تخلیه …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.