رفتن به نوشته‌ها

بانک قراردادهای پیمانکاری – F002

بانک قراردادهای پیمانکاری

بانک-قراردادهای-پیمانکاریبانک قرارداد های پیمانکاری شامل :
قرارداد اجرای ساختمان ( با مصالح ) ،
قرار داد گچ کاری ،
قرارداد کانال کشی ،
قرارداد اجراری تأسیسات برقی ،
قرارداد اجرای آسانسور ،
قرارداد اجرای آسفالت ،
قرارداد اجرای اسکلت بتنی ،
قرارداد اجرای اسکلت فلزی ،
قرارداد اجرای بتن ریزی ،
قرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی) ،
قرارداد اجرای داربست ،
قرارداد اجرای سوله ،
قرارداد اجرای فونداسیون ،
قرارداد اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری ،
قرارداد آرماتوربندی ،
قرارداد استخدام ،
قرارداد انجام امور ساختمانی بصورت مقاطعه کاری با مصالح ،
قرارداد برقکاری ،
قرارداد پیمان مدیریت ،
قرارداد تابلو برق ،
قرارداد تولید،
فروش و تحویل پارتیشن ،
قرارداد حفر چاه ،
قرارداد خاک برداری ،
قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی ،
قرارداد در و پنجره ،
قرارداد دمپا ،
قرارداد دیوار جدا کننده ،
قرارداد سرویس آسانسور ،
قرارداد سفت کاری ،
قرارداد سقف کاذب ،
قرارداد سنگ کاری ،
قرارداد سیمان کاری ،
قرارداد شیشه دو جداره ،
قرارداد طراحی و خرید آسانسور ،
قرارداد طراحی و محاسبه ساختمان ،
قرارداد عملیات خاکبرداری بارگیری تخلیه خاک ، قرارداد فروش ،
قرارداد قالب بندی بتن ،
قرارداد کاشی کاری ،
قرارداد گچ کاری ،
قرارداد لوله کشی گاز ساختمان ،
قرارداد متر مربعی زیربنا ،
قرارداد محوطه سازی ،
قرارداد مدیریت اجرای طرح ،
قرارداد مرحله تخریب ،
قرارداد مشارکت در ساخت ،
قرارداد مشارکت در ساخت۲ ،
قرارداد نقاشی ساختمان ،
قراردادهای شخص حقیقی تک ناظره ،
مسکن مهر ،
قرارداد گودبرداری ،

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی