رفتن به نوشته‌ها

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری – F016

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری

بررسی-پیاده-راه-هفده-شهریور-به-عنوان-یک-فضای-شهریفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت
فضای شهری
شاخصه ها
کیفیت های فضای شهری
شاخص های تحلیل کیفیت محیط از منظر های متفاوت
نقش عابر پیاده
پیاده راه به عنوان یک فضاى شهرى
اهمیت پیاده روی
مفهوم پیاده راه
تاریخچه پیاده راه سازى
تحولات فکری جهان در خصوص پیاده راه
پیاده راه موفق
پیاده راه و مفهوم پایداری
اصول طراحی پیاده راه ها بر اساس مبانی توسعه پایدار
اهداف راهبردی برنامه ریزی محورهای پیاده در مراکز شهری
راهبردهاى بهبود کیفیت طراحى مسیرهاى پیاده
جایگاه و سهم عابر پیاده در نظام حمل ونقل
نقوش مختلف پیاده راه
تجارب موجود پیاده گستری در مراکز شهری
نمونه موفق پیاده راه در اروپا
برنامه ۱۰ مرحله‌ای کپنهاگ
پیاده راه سپهسالار
پیاده راه هفده شهریور
به نقل از خبرگزاری فارس
مطالعات فرا دست طرح میدان امام حسین و پیاده راه هفده شهریور توسط مشاور طرح
اهداف و راهبرد ها
روند مطالعات میدانی
شاخص های سنجش
شاخص کالبدی
دسترسی ها
معابر
روشنایی
محیط زیست شهری
تاسیسات و تجهیزات شهری
شاخص های کارکردی – عملکردی
کارکردهای اجتماعی – فرهنگی
کارکردهای اقتصادی
کارکردهای تفریحی
نظم اجتماعی
شاخص های ادراک محیطی
هویت و حس تعلق
نظم
عناصر خوانایی محور
مقیاس انسانی
خوانایی
تحلیل داده ها
ویژگی های محیطی
نقاط ضعف / نقاط قوت

قسمتی از متن :
چکیده
ادراک هویت فضایى، تعلق به یک محیط و درک کیفیتهاى فضاهاى شهرى، اغلب تنها از طریق پیاده روى در محیط قابل دستیابى هستند. تعاملات اجتماعى شهروندان در فضاهاى شهرى، زندگى اجتماعى را به وجود آورده و تقویت مى کند. امروزه، در شهرهاى ما به دلیل ازدحام اتومبیل و اولویت حرکت سواره، این تعاملات کاهش بسیار یافته است و اتومبیل ها نقش اصلى را در جابجایى هاى شهروندان به خود اختصاص داده اند.
پیاده راه ها فضاهای شهری هستند که می توانند به وجود آورنده تصویر ذهنی مشخصی در ذهن شهروندان باشند.
این فضاها رونق فعالیت های اقتصادی و تجدید حیات در مراکز شهر ها را به دنبال دارند ،لذا وجود ویژگی ها و خصوصیاتی که پیاده راه ها را از یک فضای صرفا عبوری ،تبدیل به یک فضای شهری خوب جهت مکث و حضور بیش تر شهروندان به عنوان یک قرار گاه رفتاری بنماید ضروری خواهد بود.
مقدمه
امروزه شهرها با روند رو به رشد صنعت و در پی آن آلودگی بیش از حد هوا و معضل ترافیک بیش از پیش به سمت حمل و نقل پیاده سوق داده شده اند.
شهر ها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بودند و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابه جایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن اسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهر ها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد . به دنبال آلودگی هوا ،سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی ،رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیا مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهر ها شکل گرفت.
اهمیت و ضرورت
حضور عابران در معابر شبکه دسترسی اثر زندگی بخش در کالبد شهر دارد. لیکن دیده می شود که در شهرهای حاضر که به تمام معنا مسخر وسایل نقلیه و چیرگی آن بر انسان شده اند، پیاده روی مورد کم توجهی قرار می گیرد و پیاده ها همواره در معرض آسیب و مخاطره جانی و مالی به سر می برند. به عبارت بهتر ،حرکت پیاده از دو جنبه اصلی ( به عنوان رکنی از سیستم حمل و نقل درون شهری و به عنوان فضایی برای ارتباطات و برخوردهای رو در روی اجتماعی )نه تنها منزلتی نیافته است بلکه در زمان حاضر جایگاهی چنان ناچیز دارد که حتی به معمول ترین شکل خود به عنوان سیستمی از حمل و نقل شهری نیز سهمی پیدا نکرده و این گونه است که پیاده حقوق خود را پایمال شده می یابد. لذا توجه به مسأله ارتقاء کیفیت محیط ها ی شهری و در پی آن توجه به افراد پیاده در شهر به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده از جهات مختلف حائز اهمیت می باشد
و……..

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی