بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

برنامه ای به زبان پایتون برای محاسبه تا ۱۰۰ رقم اعشار عدد π – F001

برنامه ای به زبان پایتون برای محاسبه تا ۱۰۰ رقم اعشار عدد π


برنامه ای به زبان پایتون برای محاسبه تا ۱۰۰ رقم اعشار عدد  یا pi در برنامه نویسی رنامه‌ای در پایتون برای محاسبه‌ی عدد پی تا ۱۰۰ رقم اعشار، می‌توان به روش بیان دو جمله‌ای استفاده کرد. در این روش، از فرمول بریتانیا استفاده می‌شود که با استفاده از تسلسل‌های بی‌نهایت، مقدار عدد پی را به ارزش مورد نیاز محاسبه می‌کند. …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.