رفتن به نوشته‌ها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها – F016

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره-وری-و-تجزیه-و-تحلیل-آن-در-سازمانهافایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
فصل اول: مفهوم بهره وری
فصل دوم: ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری
فصل سوم: مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره‌وری‌
فصل چهارم: اندازه گیری بهره وری
فصل پنجم: بهبود بهره وری
فصل ششم: بهره وری نیروی انسانی
فصل هفتم: مدیریت نسبتها
فصل هشتم : اصول مدیریت بهره وری فراگیر
رئوس مطالب فصل اول
– تاریخچه و تعاریف بهره وری
– تعریف برخی مفاهیم: اثربخشی، کارایی، نوآوری، قابلیت انعطاف و کیفیت زندگی کاری.
– بهره وری جزئی، بهره وری کلی عوامل تولید، بهره وری کلی ، بهره وری چند عامل و شاخص بهره وری جامع کل.
– بهره وری از دیدگاه سیستمی
– بهره وری از دیدگاه ژاپنی
– رویکرد اقتصادی به بهره وری
– برخی سوء برداشتها در باره مفهوم بهره وری
– سطوح بهره وری
– بهره وری سبز
رئوس مطالب فصل دوم
– عوامل مؤثر بر وضعیت بنگاهها و سازمانها
– تغییر تأکیدها در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰
– مدیریت در شرایط وجود هدفهای متناقض در دهه ۱۹۹۰
– تغییر در کانونهای مورد توجه مدیران
– نقش سازمانهای ژاپنی و بهره وری
– سازمانهای ملی بهره وری در برخی از کشورهای آسیایی
-بهره وری در ایران
رئوس مطالب فصل سوم
– دور بهره وری
– مرحله سنجش و اندازه گیری
– مدل بهره وری فراگیر
– مدل بهره وری فراگیر دکتر سومانث
– ارزیابی بهره وری
– مرحله تهیه برنامه عملیاتی برای بهبود بهره وری
– مرحله بهبود بهره وری
– مدیریت بهره وری فراگیر
رئوس مطالب فصل چهارم
– شاخصهای بهره وری
– مزایا و محدودیتهای شاخصهای بهره وری
– بهره وری در سازمانهای خدماتی
– بهره وری در کارخانه ها
– بهره وری و سودآوری
– بهره وری در سطوح مختلف سیستم مدیریت
– اصول دمینگ
– بهره وری و کنترل کیفیت جامع
-برقراری سیستم اندازه گیری بهره وری
رئوس مطالب فصل پنجم
– عوامل مؤثر بر بهره وری
– دیدگاه تکنیکی و فرهنگی در مورد بهره وری
– عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بهره وری
– ارتقاء بهره وری محصول، کارخانه، مواد و انرژی ، منابع طبیعی و سوخت
– بهره وری سازمان و سیستم
– برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
– سهیم شدن در سود حاصل از بهره وری
-عناصر اصلی بهبود بهره وری
رئوس مطالب ششم
– آموزش و پرورش
– انگیزه و بهره وری
– فرهنگ کاری، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و اقتصادی
– عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
– متغیرهای مؤثر بهره وری عملکرد
– مهارتهای مدیر
– اجزاء مهارتهای انسانی مؤثر
-سه عامل کلیدی در موفقیت سازمان
رئوس مطالب هفتم
– اصول انتخاب نسبتها و شاخصها
– نسبتهای بهره وری از دارائیها
– سازمان و بازارش
– شاخصهای مؤسسه تهیه کنندگان سرمایه
– شاخصهای بنگاه و عرضه کنندگان مواد و قطعات آن
– شاخصهای استفاده از دارائیها

قسمتی از متن :
تاریخچه بهره وری
واژه « بهره وری» برای نخستین بار توسط فرانسواکنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی( حکومت طبیعت) به کار برده شد. «کنه» با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری دانست.
در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد.
نهضت مدیریت علمی و بهره وری
با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک وینسلور تیلور و فرانک و لیلیان گیلبرث به منظور افزایش کارائی کارگران، در باره تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی انجام دادند. «کارائی» به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد شده تعریف شد.
و…………

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی