رفتن به نوشته‌ها

تحقیق در مورد واژه نامه فشرده اینترنتی – F001

تحقیق در مورد واژه نامه فشرده اینترنتی


واژه نامه فشرده اینترنتی _۱همه متورها در یک موتور—-جستجوی حرفه ای. )_۲بایگانی)((۱واحدی که شامل مشخصات کامل شخصی یا چیزی و مقدار زیادی از برنامه های عمومی و قابل دسترسی مباشد) (۲واحدی که شامل مشخصات کامل فایلی که شامل یک یا تعدادی فایل میباشد که به صورت فشرده ذخیره شده است. _۳نماینده برنامه های پیشرفته تحقیقی)وزارت دفاع امریکا.( )_۴الحاق( یک پرونده است که به عنوان قسمتی از پیام پست الکترونیکی فرستاده می شود. _۵واحدی که مربوط به سرعت انتقال داده ها توسط مودم است.سرعت بیشتر مودم-انتقال بیشتر داده ها که مقدار داده ها معمولا در هر بیت در ثانیه شمرده می شود.   )_6جستجوی منطقی(استفاده از -) + / ( در جستجو کردن. )_۷جستجو گر( یک نوع نرم افزار است که به شما امکان می دهد که صفحات اطلاعاتی را جستجو کنید. )_۸نوعی خطا( خطایی در برنامه کامپیوتری که اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد. _۹زبان بر نامه نویسی که مربوط به تبدیل دستورات یا داده ها به فرم دیگر برای کاری که یک کامپیوتر قرار است انجام دهد می باشد. )_۱۰حافظه پنهان( یک قسمت از حافظه همزمان درحافظه اصلی یا دیسک است. فرمت فایل pdf تغداد صف …