بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

تحقیق مهندسی ارزش – F002

تحقیق مهندسی ارزش

تحقیق-مهندسی-ارزش

توضیحات:
تحقیق مهندسی ارزش، در قالب فایل Word در ۳۰ صفحه.
فایل به صورت مرتب و منظم مطالب دسته بندی شده اند و از مقالات معتبر استفاده شده است.
بخشی از متن فایل:
پروژه های عمرانی در هر کشور بعنوان یکی از زیر ساختهای اصلی رشد و توسعه آن مطرح است و بخش عمده سرمایه هر کشور، در کشورهای در حال توسعه به پروژه های زیربنایی و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب میگردد.
از مسائل مهم و دغدغه های کارفرمایان پروژه ها، ایجاد هزینه های سنگین اجرایی و بعضا ً غیرضرورری است، افزایش بهای مصالح مصرفی ، نیروی انسانی ، ابزار و ماشین آلات ساختمانی ، بعد اقتصادی و بعد زمانی اجرای پروژه های ساختمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند ، که این عامل ، ترس از ناتمام ماندن پروژه و یا عدم اجرای صحیح آنرا
برای دستگاه های اجرایی مرتبط تداعی مینماید.
مهندسی ارزش ، تلاش سازمان یافته ای است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح در مراحل طراحی ،اجرا ،بهره برداری و نگهداری انجام شده، با استفاده از تجارب، ابتکارها و خالقیت متخصصان در جهت تحلیل کارکرد سیستمها ، عوامل ، تجهیزات ، تاسیسات و فرایندها به منظور دستیابی کارکرد های پیشبینی شده ، با کمترین هزینه و با حفظ یا ارتقای  کیفیت ، بعنوان یک راهکار ساختارمند و کارکردگرا برای کنترل هزینه های غیرضروری بدون فدا کردن کیفیت کارکرد صورت میگیرد.
خرید این فایل صرفا از فروشگاه اینترنتی فرافایل مجاز می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعریف مهندسی ارزش  
فرآیند کلی مهندسی ارزش
هزینه طرح و برنامه چگونه تعریف می شود؟
کاهش هزینه های تولید با نوآوری در مهندسی ارزش
روش تحلیل ارزش چگونه ایجاد شد؟
رابطه بین مدیریت هزینه و مهندسی هزینه چیست؟
چالش ها و مزایای به کار گیری مهندسی ارزش چیست؟
برنامه کاری مهندسی ارزش :  
جایگاه و مزایای مهندسی ارزش در فرآیند طراحی
 جایگاه مهندسی ارزش در فرآیند طراحی پروژه
معیار های ارزیابی گزینه های طراحی در مهندسی ارزش
فاز خلاقیت در مطالعات مهندسی ارزش چگونه انجام می شود؟
فاز ارزیابی در مطالعات مهندسی ارزش چگونه انجام می شود؟
فاز توسعه در مطالعات مهندسی ارزش چگونه انجام می شود؟
فاز ارائه در مطالعات مهندسی ارزش چگونه انجام می شود؟
پس مطالعه یا مطالعات تکمیلی چگونه انجام می شود؟
روش های مورد استفاده در مهندسی ارزش
اصول بنیادی مهندسی ارزش چیست؟
گروه اجرایی مهندسی ارزش از چه کسانی تشکیل می شود؟
وظیفه تحلیل گر ارزش چیست؟
وظیفه مهندس مشاور چیست؟
وظیفه پیمانکاران چیست؟
وظیفه کارفرما چیست؟
نمونه ی موردی ۱
نمونه موردی ۲
نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.