بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

ترجمه مقاله انگلیسی اثر اکسید گرافن بر خوردگی، مکانیکی و بیولوژیکی مناسب پیوندهای نانوکامپوزیت مبتنی بر منیزیم – F001

ترجمه مقاله انگلیسی اثر اکسید گرافن بر خوردگی، مکانیکی و بیولوژیکی مناسب پیوندهای نانوکامپوزیت مبتنی بر منیزیم

عنوان انگلیسی مقاله : Effect of graphene oxide on the corrosion, mechanical and biological properties of Mg-based nanocomposite   انتشار: مقاله سال ۲۰۲۲تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۵ صفحهپایگاه داده:نشریه اسپرینگرنوع نگارش: مقالهاین مقاله بیس میباشدنوع مقاله : ISI فرمت مقاله انگلیسی:pdf   برای مشاهده مقاله انگلیسی کلیک کنید  18 صفحه pdfترجمه شده   …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.