رفتن به نوشته‌ها

ترک های ساختمانی – F016

ترک های ساختمانی

ترک-های-ساختمانیاین فایل شامل سر فصل های زیر است

_ترک در ساختمان
_انواع ترک در ساختمان
_علل ایجاد ترک
_ترک های مورب
_تعمیر ترک های ساختمان
_بخیه زدن یا دوختن
_بتن پاشی

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی