رفتن به نوشته‌ها

تفسیر موسیقی تالیف سعدی حسنی ۴۰ صفحه – F001

تفسیر موسیقی تالیف سعدی حسنی ۴۰ صفحه


مقاله فوق شرح کتابی است که در آن قطعات موسیقی از آهنگسازان بزرگ، را تفسیر می کند.  شیوه نگارش به شکلی است که شامل ریشه یابی موضوع قطعه از نظر منبع تاریخی، داستانی و… با بیان مختصات کامل قطعه، آن را فرم شناسی و آنالیز می کند. به طور مثال برای تفسیر قطعه اگمونت اثر لودویگ وان بتهوون، نمایشنامه اگمونت اثر ولفگانگ گوته را نقل کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.  بخش های مختلف کتاب شامل مختصری راجع به تئوری موسیقی است که در قسمت نخست کتاب آمده است. پس از آن تاریخچه ارکستر و سازهای ارکستر سمفونیک (سازهای زهی، بادی، ضربی یا کوبه ای و کلاویه) توضیح داده می شود.  در قسمتی دیگر از کتاب، موسیقی آوازی قرن های شانزده و هفده (پالسترینا، لاسوس، مونتوردی، لولی و پرسل)، موسیقی ایتالیا و فرانسه قرن ۱۸ (کورلی، ویوالدی، آلساندرو اسکارلتی، دومینگو اسکارلتی، تارتینی، پرگولزی، کوپرن و رامو)، موسیقی آلمان نیمه اول قرن ۱۸ (یوهان سبیستین باخ، هندل)، اپرا در نیمه دوم قرن ۱۸ (گلوگ، پیچینی، گرتری، چیماروزا، کروبینی)، آثار مکتب کلاسیک وین (هایدن، موتسارت و بتهوون)، موسیقی آلمان نیمه …

پارس وی دی اس