رفتن به نوشته‌ها

تکالیف مهارت محور همه پایه های ابتدایی از اول تا ششم – F004

تکالیف مهارت محور همه پایه های ابتدایی از اول تا ششم

تکالیف-مهارت-محور-همه-پایه-های-ابتدایی-از-اول-تا-ششمتکالیف درسی در نظام آموزشی و در برنامه ریزی های آموزشی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه بیشتر نتایج حاصل از یادگیری و فعالیت های آموزشی در چهارچوب تکلیف درسی انجام می پذیرد.
با توجه به ضرورت اماده سازی دانش اموزان برای جامعه و به کارگیری دروس اموخته شده در زندگی واقعی تکلیف مهارت محور اهمیت و ضرورت بالاتری نسبت به تکالیف حوزه دانش دارد.
در این فایل ضمن توضیح انواع تکالیف، در همه ی پایه ها و برای همه ی کتب درسی شماره صفحه، عنوان مهارت، زمینه فعالیت و نوع تکلیف مشخص شده است.

دانلود فایل