رفتن به نوشته‌ها

جرثقیل سفید شائولین – F019

جرثقیل سفید شائولین

جرثقیل سفید شائولین

The Essence of Shaolin White Crane—Martial Power and Qigong
جوهر جرثقیل سفید شائولین – قدرت رزمی و چیگونگ
 
by Dr. Yang, Jwing-Ming
 
اسرار قدرت داخلی در این راهنمای تخصصی چیگونگ رزمی داخلی و خارجی آشکار شده است. این راهنمای جامع آموزش هنرهای رزمی، کونگ فو کرین سفید (گونگ فو)، یکی از معروف ترین سبک های رزمی توسعه یافته در چین را بررسی می کند. هنرهای رزمی چیگونگ جزء جدایی ناپذیر کونگ فو جرثقیل سفید است و روشی اثبات شده برای ایجاد قدرت جنگی انفجاری، معروف به جین…

منتشر شده در فایل های دانلودی