بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466724

466724

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

جزوه تفسیر نوارقلب و الکتروکاردیوگرافی – F001

جزوه تفسیر نوارقلب و الکتروکاردیوگرافی


جزوه تفسیر نوارقلب و الکتروکاردیوگرافی یک جزوه بی نظیر وحرفه ای و مختصر جهت تفسیر هرگونه نوارقلب با این فایل آموزشی قدرتمند به راحتی می توانید نوارقلب خود وبستگان و بیمار را ارزیابی و بررسی وتحلیل نمایید. در۲۵صفحه فایلpdf …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.