رفتن به نوشته‌ها

جزوه قواعد درس های ۴ و ۵ از عربی ۱ – F007

جزوه قواعد درس های ۴ و ۵ از عربی ۱

جزوه-قواعد-درس-های-4-و-5-از-عربی-1اسلاید اول:

اسم جامد : اسمی است که از اصل و ریشه فعل گرفته نشده است .

اسم مشتق : اسمی است که ریشه فعلی داشته باشد .

انواع جامد

۱) مصدری : جامدی است که ریشه فعلی ندارد ولی بر انجام شدن کار بدون قید زمان و شخص دلالت می کند . در عربی همه مصدرها جامدند چه مجرد باشند ، چه مزید

مثال : خُروج ، شُکر، ذَهاب و …

۲) غیر مصدری : بعضی از جامد ها مصدر نمی باشند . مثال : حَجَر ، یَد ، قَلَم و…

انواع مشتق

مشتق کلمه ای است که از اصل و ریشه فعل گرفته شده است و ۸ نوع می باشد :

فهرست مطالب

انواع جامد

اسم فاعل

اسم مفعول

روش ساخت اسم مفعول

اسم زمان و مکان

صفت مشبهه

اسم مبالغه

اسم تفضیل

اسم آلت

و تمرین

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی