بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

جلسه اول آموزش – مقدمات – F018

جلسه اول آموزش – مقدمات

شما در این ویدیو می توانید با کلیت بحث فرزند پروری و آنچه که در جریان تربیت فرزندانتان لازم و کافی است را بیاموزید. این فایل  تمام آموزشهای دوره فرزند پروری پیشرو و آنچه که خواهید آموخت را به شما معرفی می کند.
این  جزئیات اشاره ای به مباحث تخصصی آن  خواهد داشت  تا با آمادگی کامل وارد آن دوره شوید  ومطالب را بیاموزید. 

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.