بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

خلاصه فصل ششم کتاب اقتصاد کلان مشتمل بر متن فصل و نمونه سوالات تستی – F002

خلاصه فصل ششم کتاب اقتصاد کلان مشتمل بر متن فصل و نمونه سوالات تستی

خلاصه-فصل-ششم-کتاب-اقتصاد-کلان-مشتمل-بر-متن-فصل-و-نمونه-سوالات-تستی

توضیحات:
خلاصه فصل ششم کتاب اقتصاد کلان مشتمل بر متن فصل و نمونه سوالات تستی، در قالب فایل pdf.
فایل حاضر حاوی خلاصه جامعی از متن فصل ششم کتاب اقتصاد کلان و همچنین سوالات تستی از فصل یاد شده به همراه پاسخنامه آن می باشد.
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.