رفتن به نوشته‌ها

دانلود تحقیق صادرات چرم – F005

دانلود تحقیق صادرات چرم

دانلود-تحقیق-صادرات-چرم

عنوان تحقیق : صادرات چرم

پس از پرداخت فایل دانلود شده، حاوی ۳ فایل می باشد.

فایل اول به فرمت pdf می باشد با عنوان آسیب شناسی صادرات چرم ایران که ۱۹ صفحه می باشد.

فایل دوم به فرمت docx می باشد با عنوان گزارش تعاونیهای صنایع نساجی و چرم که ۳۱ صفحه می باشد.

فایل دوم به فرمت docx می باشد با عنوان چرم در ایران که ۱۰ صفحه می باشد.

 

فایل ‘تحقیق صادرات چرم:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

تاریخچه چرم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

کاربرد چرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

صنعت چرم در بازار ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

میزان صادرات در سال های ۸۰ – ۸۸ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

 

 

:گزارش تعاونیهای صنایع نساجی و چرم

 

فهرست صفحه

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

 

وضعیت کلی تعاونیهای صنعت چرم و پوشاک تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۰……………………………………………………………….. ۷

 

نقاط قوت گسترش تعاونیها در صنعت چرم و پوشاک……………………………………………………………………………………… ۱۰

 

نقاط ضعف کلی در توسعه تعاونیهای صنعت نساجی چرم و پوشاک……………………………………………………………………. ۱۱

 

نقاط ضعف توسعه تعاونیهای صنعت نساجی، چرم و پوشاک…………………………………………………………………………….. ۱۲

 

مشکلات صنایع نساجی و پوشاک………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

 

مشکل قاچاق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

 

فرسوده بودن ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

 

عوامل نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

 

مشکل تأمین مواد اولیه و پنبه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

 

قیمت تمام شده کالا……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

 

مدلهای یکنواخت و تکراری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 

سایر مشکلات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 

فرصت‌های توسعه تعاونیها در صنعت نساجی، چرم و پوشاک…………………………………………………………………………….. ۱۵

 

تهدیدهای توسعه تعاونیهای صنعتی در بخش نساجی، چرم و پوشاک…………………………………………………………………… ۱۷

 

راهبردهای اساسی توانمندسازی تعاونیهای بخش نساجی، چرم و پوشاک……………………………………………………………… ۱۸

 

راهکارهای اجرایی کمک به رفع مشکلات تعاونیهای بخش نساجی؛ چرم و پوشاک……………………………………………….. ۱۸

 

ارائه راهکار برای محیط داخلی بنگاه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

 

ارائه راهکار برای محیط بیرونی بنگاه…………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

 

راهکارهای پیشنهادی بهبود روند روبه رشدصنعت نساجی،چرم و پوشاک…………………………………………………………….. ۲۱

 

سیاست‌های کلان جهت رقابت‌پذیری در سطح داخلی و خارجی و توسعه صنایع نساجی و پوشاک …………………………….. ۲۲

 

سیاست‌های اجرایی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

 

پیگیری و حمایت از تشکیل تعاونیها در زمینه‌های اولویت دار صنعت مذکور از قبیل………………………………………………… ۲۳

 

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نساجی، چرم و پوشاک…………………………………………………………………….. ۲۴

دانلود فایل

پارس وی دی اس