رفتن به نوشته‌ها

دانلود پاور پوینت قطبش – F004

دانلود پاور پوینت قطبش

دانلود-پاور-پوینت-قطبش

دانلود پاور پوینت قطبش

فرمت فایل پاورپوینت وبا قیمت مناسب وقابل ویرایش  در خدمت شما عزیزان قرار دادیم .
جهت دانلود فایل موارد زیرا بخوانید .


نام فایل :  قطبش 
فرمت فایل :powerpointوقابل ویرایش 
تعدا د اسلاید :۵۲
قسمتی از فایل:
Òاگر
یک موج الکترو مغناطیس را در نظر بگیرید، بردارهای
E و B بر هم و جهت انتشار موج عمود هستند
.
Ò
Òبه طور قرار دادی جهت قطبش موج را
جهت بردار
E تعریف
می کنند (جهت
y).
Éبه
صفحه شامل بردار
و جهت انتشار موج (صفحه xy)
صفحه قطبش موج
می گویند
Òموج قطبیده است یعنی جهت میدان E
با
انتشار موج ثابت می ماند.
Ò
Ò
Òامواج الکترومغناطیس خطی قطبیده در
ناحیه میکروموج یا رادیویی را با یک آنتن فرستنده می توان تولید کرد.
Ò
در این حالت جهت قطبش موج همان جهت آنتن است .
Òحرکت الکترونهای آنتن میکروموج در
شکل ۱ همدوس است. این الکترونها با هم حرکت می کنند و یک موج الکترومغناطیس قطبیده
تابش می کنند.
Ò 
دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی