بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466693

466693

بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

دانلود کتاب آموزش جامع حقوق تجارت توکلی جلد اول و دوم – F005

دانلود کتاب آموزش جامع حقوق تجارت توکلی جلد اول و دوم

دانلود-کتاب-آموزش-جامع-حقوق-تجارت-توکلی-جلد-اول-و-دوم

دو جلدی کتاب آموزش جامع حقوق تجارت برای دانلود آماده است.

جلد ۱: حقوق تجارت >>> اعمال تجاری – حقوق شرکت ها

جلد ۲: حقوق تجارت >>> اسناد تجاری – ورشکستگی

مولف: دکتر محمّدمهدی توکلی

سال: ۱۴۰۱

مناسب: آزمونهای حقوقی شامل آزمون وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری، منبع درسی و علمی و …

ویژگی: نوشته شده با زبانی ساده و شیوا – یکی از بهترین کتابهای حقوق تجارت – به صورت منسجم و مختصر و مفید – شامل قوانین خاص – ساماندهی مطالب با نظم منطقی جهت جلوگیری از آشفتگی و سردرگمی – آوردن مثالهای متعدد برای فهم بهتر مطالب

تعداد صفحات: جلد یک: ۴۲۵ – جلد دو: ۳۳۶

کیفیت: بسیار عالی و تمیز

دانلود نمونه ۱ و نمونه ۲

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.