رفتن به نوشته‌ها

دا نلود پاور پوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی – F004

دا نلود پاور پوینت فیزیک پرتوها و رادیوبیولوژی

دا-نلود-پاور-پوینت-فیزیک-پرتوها-و-رادیوبیولوژیبا دا نلود پاور پوینت فیزیک
پرتوها و
رادیوبیولوژی
 در خدمت شما هستیم .

فرمت فایل پاور پوینت وبا قیمت مناسب وقابل ویرایش در خدمت شما عزیزان قرار دادیم.
جهت دانلود فایل موارد زیرا بخوانید .

نام فایل : فیزیک پرتوها و

رادیوبیولوژی

فرمت فایل :powerpointوقابل ویرایش 
تعداد اسلاید :۳۵
قسمتی از فایل :

هسته : بسیار حساس به پرتو
سیتوپلاسم: مقاوم به پرتو
مهمترین و حیاتی ترین کار سلول : ساخت پروتئین
اختلال در هر قسمت از مسیر پروتئین سازی می تواند مضر باشد ( بویژه
اختلال در
DNA)

حساس ترین قسمت سلول
در برابر پرتوهای یونساز هسته آن می باشد.
شامل
پیوندهای
قند وفسفات و
چهار
بازآلی
A,G,C,T
بازهای آلی با پیوندهای هیدروژنی بهم
اتصال دارند.

لنفوسیت
ها-
اسپرماتوگونی
ها

اریتروبلاست ها- پوشش داخلی روده

حساسیت بسیار

سلولهای اندوتلیال- استئوبلاست ها

اسپرماتید ها- فیبروبلاست ها

حساسیت متوسط

سلولهای
ماهیچه ای- سلولهای عصبی-
سلولهای غضروفی

حساسیت اندک

/* */