بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

روانسنجی – F016

روانسنجی

روانسنجیفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
• فصل اول : تاریخچه آزمونها
• فصل دوم : ویژگیهای آزمونها
• فصل سوم : اجرا و نمره گذاری آزمونها
• فصل چهارم : بیان نتایج آزمونها
• فصل پنجم : طبقه بندی آزمونها
• فصل ششم : آزمونهای هوش
• فصل هفتم : آزمونهای استعداد
• فصل هشتم : آزمونهای شخصیت

قسمتی از متن :
سابقه روان سنجی وآزمون سازی
آزمون سازی درروانشناسی سابقه ای نسبتاَ طولانی دارد. جیمز مک کین کتل(روانشناس آمریکایی) در سال ۱۸۹۰ کلمه تست (آزمون) را برای اولین بار به کار برد ، و آلفرد بینه نیز اولین آزمون روانی را (که آزمون هوش بود) در سال ۱۹۰۵ ارائه داد.
تاریخچه آزمون سازی
گالتون در سال ١٨٨۴ ویژگیهای خاصی،از جمله دقت،توان عضلانی و زمان واکنش را اندازه گیری می کرد و با استفاده از جدولهای درصدی می توانست توانایی فرد را با گروه وی مقایسه کند. وی پیشگام استفاده از فنون آماری در تحلیل ویژگیهای فردی ، و توسعه آزمونهای روانی است.
جیمز مک کین کتل ،با تهیه آزمونهایی که توانایی ساده ای را اندازه گیری می کردند ،به توسعه آزمون سازی و همچنین کاربرد آسان و همگانی آزمونهای روانی کمک کرد.
عیب آزمونهای کتل ،فقدان نورم (یا هنجار) بود.بنابراین ،با اجرای آزمونهای وی ،محقق نمی توانست در مورد وضعیت آزمودنی نسبت به گروه اش نظر دهد.
نخستین آزمون (به معنای امروزی آن) توسط بینه و سیمون تهیه و ارائه شد. این آزمون ،هوش را اندازه می گرفت و دارای نورم(یا هنجار) بود.این آزمون در سال ۱۹۰۵ ارائه شد.آزمون مذکور ، تا کنون چندین بار تجربه شده است.معروف ترین فرم تجدید نظر شده به آزمون استنفرد-بینه مشهور است.
و…………

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.