رفتن به نوشته‌ها

روانشناسی سلامت – F016

روانشناسی سلامت

روانشناسی-سلامتفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
مقدمه ای بر روانشناسی سلامت
الگوی زیستی پزشکی
نظریه اخلاط بیماری
توماس مک کئـون ( ۱۹۷۹ ) :
ارزیـابی الگوی جدیـد سلامت
روانـشناسی و سـلامت
الگوی های تغییر رفتار
ارزیابی الگوی اعتقاد به سلامت
مراحل تغییر رفتار در الگوی مراحل تغییر رفتار
ارزیابی الگوی مراحل تغییر
مقایسه الگوها
تک بـررسی تغییـر رفتـار

فـصل دوم :
همه گیـری شناسی اجتماعـی و سیاست سـلامت
 تعریف همه گیری شناسی
 مرگ ومیر و آمار ابتلا به بیماری
 کیفیت زندگی
 سیاست سلامت

فصل سوم :
نشـانه های بیمـاری و درد
 نشانه ها : اتخاذ رفتار نقش بیمار
 مقدمه ای بر درد
 تعریف درد
 تاریخچه درد
 ویژگی های درد
 نظریه های درد
فصل چهارم :
درد : ارزیابی ، کنترل و درما ن
 اندازه گیری درد
 درمان پزشکی درد
 درمان های روانشناختی درد
 رویکردهای چند وجهی
 درمان های چند رشته ای : کلینیک درد

فصل پنجم :
ارتباط پزشک – بیمار
 رابطه بیمار- متخصص
 پذیرش توصیه پزشکی
 جنبه های روانشناختی بستری شدن
 آمادگی برای جراحی
فصل ششم :
عوامل روانشناختی بیماری
 جسم وذهن در سلامت
 نقش علل روانشناختی در مشکلات مزمن سلامت
 مشکلات بیماری های مزمن
 بیماری لاعلاج
 سازگاری با بیماری
فصل هفتم :
سبک زندگی و سلامت
 جنبه های سبک زندگی
 ورزشی و تغذیه
 چاقی و اختلالات غذا خوردن
فصل هشتم
استرس و اداره آن
 مـاهیت استـرس
 فیـزیولوژی استـرس
 مقـابله با استـرس
 اداره استـرس
 استـرس و بیمـاری

قسمتی از متن
مقدمه ای بر روانشناسی سلامت
سلامت :
حالت خوب بودن کامل، از نظر جسمی- روانی و اجتماعی است ، و این
به معنـای فقدان بیمـاری و ناتوانـی نیست .
( اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ۱۹۴۶ )
سلامت واقعی = پیشگیری از بیمار شدن + ارتقای سلامت مثبت
نگاه تاریخی به سلامت وبیماری :

قرن۱۷ تا اوایل قرن ۲۰ ۱)بیمار شدن اتفاقی ناگهانی است که نمی توان
ازآن ایمن بود.
علت عمده مرگ بیماریهای عفـونی « حاد » ( حملات ناگهانی )
مثل آنفولانزا ، ذات الریه وسل .
۲) بیمـاری کار نیروهای شیطانی یـا دخالت خدایـان .
۳) امـروزه بیماری های مزمـن ( شروع تدریجـی و مدت طـولانی ) مثل
سرطان ، ناخوشی های زنـدگی نامیده می شوند . بهبود نمی یابند اما باید
معـالجه شونـد .
تکنولوژی پزشکی :
واکسیناسیون و دارو درمانی کاهش بیماری های عفونی مثل سرخجه.
آنتـی بیوتیک ها کـاهش ابتلا و شیوع ذات الریـه و آنفولانـزا
نظریه الگوی زیستی پزشکی :

رابطه بین عامل بیماری زای خاص(عضو عامل بیماری) و بیماری جسمی
الگوی زیستی پزشکی :
 دوگانه نگری مکتب دکارت ( قرن۱۷ )
 رنـه دکارت : تـفاوت ماهیت ذهن و بـدن
 جایگاه روح غده صنوبری واقع در مغز ( حیوانات فاقد این روح )
 پزشکی جدید غرب دوگـانه نگـر نیست در عوض کـاملا
ریشه در فلسفه وحدت گرا ( مـادی گرا ) دارد
و………

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی