رفتن به نوشته‌ها

روش تحقیق پیشرفته – F016

روش تحقیق پیشرفته

روش-تحقیق-پیشرفتهفایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.
فهرست مطالب فایل دانلودی:
فصل اول :تحقیق چیست؟
فصل دوم : تحقیق چگونه آغاز می شود؟
فصل سوم : اندیشیدن در باره روشها
فصل چهارم : خواندن برای تحقیق
فصل ششم : جمع‌آوری داده‌ها
فصل هفتم : تحلیل دادهها
فصل هشتم : نگارش
فصل نهم : خاتمه دادن

قسمتی از متن :
برداشت شما از تحقیق چیست؟
 چگونه به تحقیق نگاه میکنید؟
 چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید؟
 این جمله را حد اکثر با بیست کلمه تکمیل کنید.
 تحقیق عبارتست از:

تعریف تحقیق
تحقیق فرایندی است برنامه ریزی شده، هوشیارانه، نظام مند (systematic ) و قابل اعتماد برای یافتن حقایق یا فهم عمیق مسایل
ده نکته در مورد تحقیق
 تحقیق خیلی وقت گیر است.
 تحقیق یک پدیده ذهنی است
 تحقیق خسته کننده و کسالت آور است اما ممکن است جالب و سرگرم کننده هم باشد.
 تحقیق ممکن است در طول زندگی محقق تداوم داشته باشد.
 فرایند تحقیق ممکن است بسیار جالبتر از نتایج آن باشد.
 تحقیق خیلی وقت گیر است.
 تحقیق یک پدیده ذهنی است
 تحقیق خسته کننده و کسالت آور است اما ممکن است جالب و سرگرم کننده هم باشد.
 تحقیق ممکن است در طول زندگی محقق تداوم داشته باشد.
 فرایند تحقیق ممکن است بسیار جالبتر از نتایج آن باشد.

انواع تحقیق(از دیدگاههای مختلف)
 تحقیق نظری (pure)، کاربردی(applied ) و راهبردی( strategic).
 توصیفی(descriptive)، تبیینی (explanatory) وارزیابی(evaluation).
 تحقیق آزاد (market research ) وتحقیق آکادمیک(academic research ).
 تحقیق اکتشافی(exploratory ) آزمایشی(experimental or testing out )
حل مشکل(problem solving ).
 تحقیق پنهانی یا ناآشکار(covert )، رقابتی(adversarial ) ومبتنی بر همکاری (collaborative ).
 تحقیق بنیادی(basic )، کاربردی، ابزاری، مشارکتی و عملیاتی

تقسیم بندی انواع تحقیق
 برحسب هدف:
 بنیادی که هدف آن آزمون نظریه ها, تبیین روابط و پدیده ها ونظریه پردازی, وبالاخره تولید دانش و بررسی نظریه تحول تاریخ است.
و………..

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی