رفتن به نوشته‌ها

سؤال و پاسخ تشریحی کنکور هنرستان ۱۴۰۲ سال دهم رشته شبکه و نرم افزار – F004

سؤال و پاسخ تشریحی کنکور هنرستان ۱۴۰۲ سال دهم رشته شبکه و نرم افزار

سؤال-و-پاسخ-تشریحی-کنکور-هنرستان-1402-سال-دهم-رشته-شبکه-و-نرم-افزارسؤال و پاسخ تشریحی کنکور هنرستان ۱۴۰۲ سال دهم رشته شبکه و نرم افزار
دانش فنی پایه

نصب و راه اندازی
سیستم های رایانه ای
تولید محتوای الکترونیک و برنامه
سازی

دانلود فایل