بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ فناوری اطلاعات – F005

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ فناوری اطلاعات

سوالات-آزمون-استخدامی-بخش-خصوصی-سال-1401-فناوری-اطلاعات

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ فناوری اطلاعات

این مجموعه شامل سوالات زیر می باشد

زبان C  ب ۲۰ سوال

#C ب ۲۰ سوال

github ب ۲۰ سوال

git ب ۲۰ سوال

html ب ۲۰ سوال

java script ب ۲۰ سوال

laravel ب ۲۰ سوال

 ms sql server ب ۱۵ سوال

mvc ب ۲۰ سوال

my sql ب ۲۰ سوال

php ب ۲۰ سوال

pandas ب ۲۰ سوال

python ب ۲۰ سوال

tensorflow ب ۲۰ سوال

restful web services ب ۲۰ سوال

پایگاه داده  20 سوال

جستجو حرفه ای در وب  20 سوال

زبان انگلیسی ۲۰ سوال

دانش آمار و ریاضی ۲۰ سوال

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات  20 سوال

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.