بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ مهندسی – F002

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ مهندسی

سوالات-آزمون-استخدامی-بخش-خصوصی-سال-1401-مهندسی

توضیحات:
سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ دسته شغلی مهندسی، بدون پاسخنامه، در قالب فایل pdf.
این مجموعه شامل سوالات زیر می باشد:
طراحی میکرو کنترلر ۲۰ سوال
میکروکنترلرهای avr ب ۲۰ سوال
تعمیر وسایل الکترونیکی ۲۰ سوال
طراحی مدارات الکترونیک ۲۰ سوال
آشنایی با ابزار فنی ۱۵ سوال
آشنایی با انواع کانکتور ۲۰ سوال
تحلیل مدارات الکترونیک دیجیتال و آنالوگ ۲۰ سوال
مهندسی برق – الکترونیک ۲۰ سوال
altium designer ب ۲۰ سوال
proteus ب ۲۰ سوال
دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.