بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ مهندسی – F005

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ مهندسی

سوالات-آزمون-استخدامی-بخش-خصوصی-سال-1401-مهندسی

سوالات آزمون استخدامی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ مهندسی

این مجموعه شامل سوالات زیر می باشد

طراحی میکرو کنترلر ۲۰ سوال

میکروکنترلرهای avr ب ۲۰ سوال

تعمیر وسایل الکترونیکی ۲۰ سوال

طراحی مدارات الکترونیک ۲۰ سوال

آشنایی با ابزار فنی ۱۵ سوال

آشنایی با انواع کانکتور ۲۰ سوال

تحلیل مدارات الکترونیک دیجیتال و آنالوگ ۲۰ سوال

مهندسی برق – الکترونیک ۲۰ سوال

altium designer  ب ۲۰ سوال

proteus  ب ۲۰ سوال

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.