بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466732

466732

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

سوالات امتحان پودمان سوم درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی – پایه دهم – F001

سوالات امتحان پودمان سوم درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی – پایه دهم


سوالات متنوع(تست،درست|نادرست ، جورکردنی،کوته پاسخ، تشریحی) از امتحان پودمان سوم درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی – پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای هنرستان فنی و حرفه ای سال ۱۴۰۲ در قالب Word …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.