رفتن به نوشته‌ها

طرح درس تقارن اول با روش اشور – F016

طرح درس تقارن اول با روش اشور

طرح-درس-تقارن-اول-با-روش-اشوراین الگو شش مرحله یا گام دارد. از آن جا که الگوی اشور یک الگوی نظام مند است، هر یک از مؤلفه های آن روی
مؤلفه ی دیگر تأثیر می گذارد. معلمان می توانند از این الگو برای طراحی و ایجاد محیط های یادگیری برای آموزش موضوعات درسی استفاده کنند. برای تهیه ی چنان طرح درسی، می توان گام های زیر را طی کرد:
گام اول: تحلیل ویژگی های یادگیرندگان
گام دوم: بیان هدف های آموزشی
گام سوم: انتخاب روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی
گام چهارم: به کارگیری رسانه ها و مواد آموزشی
گام پنجم: مشارکت یادگیرندگان
گام ششم: ارزش یابی و بازنگری آموزشی
در ادامه به طراحی درس تقارن از کتاب ریاضی اول دبستان با موضوع تقارن و با استفاده از روش طراحی اشور می پردازیم:

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی