رفتن به نوشته‌ها

طرح درس سالم باش شاداب باش با روش ایفای نقش – F016

طرح درس سالم باش شاداب باش با روش ایفای نقش

طرح-درس-سالم-باش-شاداب-باش-با-روش-ایفای-نقشدانلود طرح درس علوم اول دبستان با روش ایفای نقش
دارای مراحل زیر :
اهداف کلی ، شناختی، مهارتی، نگرشی
روش تدریس و آمادگی
ارزشیابی تشخیصی و ورودی
ارائه ی درس
ارزشیابی پایانی
تعیین تکلیف

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی