رفتن به نوشته‌ها

طرح درس علوم اول با روش ساخت گرایی – F016

طرح درس علوم اول با روش ساخت گرایی

طرح-درس-علوم-اول-با-روش-ساخت-گراییدانلود طرح درس دنیای جانوران علوم اول دبستان باالگوی ساخت گرایی ای ۵ دارای مراحل :
درگیر کردن، کاوش، توصیف، شرح و بسط و ارزیابی
فهرست تیتر های این طرح درس :
مشخصات کلی
هدف کلی
اهداف جزئی درس
جدول عرصه عناصر
مهارت های پیش از تدیس
تدریس با مراحل ای۵
ارزیابی
تعیین تمرین و تکلیف

عنوان درس: دنیای جانوران علوم اول دبستان صفحه ۲۵

دانلود فایل

منتشر شده در فایل های دانلودی