رفتن به نوشته‌ها

طرح درس علوم اول جانوران – F016

طرح درس علوم اول جانوران

طرح-درس-علوم-اول-جانوراندانلود طرح درس جانوران علوم اول دبستان
قسمت هایی از این طرح درس :
موضوع شکل و اندازه جانوران گوناگون است درس: علوم پایه: اول دبستان صفحه:۲۸
هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با جانوران
اهداف جزیی:
دانش آموز باید بتواند جانوران را از نظر اندازه مقایسه کند.
دانش آموز باید بتواند جانوران را از نظر شکل مقایسه کند.
دانش آموز به مراقبت از جانوران علاقه مند شود.
دانش آموز به شناخت جانوران کنجکاو شود.
دانش آموز تصاویر جانوران مختلف را از نظر اندازه مرتب کند.
دانش آموز اطلاعاتی را درمورد شکل و اندازهوجانورانی که در محله آنها زندگی میکنند جمع آوری کنر.
رفتارورودی: سلام و احوالپرسی، حضوروغیاب، بررسی وضعیت جسمی و روحی دانش آموزان
الگو و روش تدریس: ساختن گرایی، پرسش و پاسخ، مشارکتی، فلش کارت
مواد آموزشی: کتاب، ماژیک، تخته، فلش کارت جانوران مختلف
ایجاد انگیزه:معلم تصاویری از جانوران مختلف در کلاس نصب می کند.

دانلود فایل

پارس وی دی اس
منتشر شده در فایل های دانلودی