رفتن به نوشته‌ها

طرح درس مطالعه و یادگیری | تفکر و سبک زندگی هفتم – F018

طرح درس مطالعه و یادگیری | تفکر و سبک زندگی هفتم

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

اهداف 

  • مفهوم مطالعه و یادگیری رابیان کند.
  • شیوه یادگیری خود را با سایر هم کلاسی های خود مقایسه کند.
  • اصولی را که به بهبود شیوه یادگیری فرد کمک می کند نام ببرد .
  • به رعایت شیوه ی صحیح مطالعه در درس خواندن علاقمند شود.
  • بتواند شیوه ی صحیح مطالعه را از شیوه های نادرست آن تشخیص دهد.
  • بتواند به ضرورت یادگیری انسان تا پایان عمر ارزش قائل شود.
  • بتواند بهتر و صحیح تر از قبل مطالعه کند
منتشر شده در فایل های دانلودی