رفتن به نوشته‌ها

طرح درس وقتی بوعلی کودک بود | فارسی پنجم دبستان – F018

طرح درس وقتی بوعلی کودک بود | فارسی پنجم دبستان

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

  • ترغیب دانش آموزان به دقت و توجه به محیط اطراف و ایجاد روحیه پرسشگری

اهداف جزئی

  • آشنایی با دانشمند بزرگ ایرانی، ابوعلی سینا
  • تقویت روحیه ی پرسشگری
  • پرورش قوه خردورزی و علم جویی
  • تقویت مهارت خوب دیدن
  • آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن
  • تقویت درک متن با تثبیت آموزه های قبلی
  • آشنایی با نگارش موضوع های تحقیقی
منتشر شده در فایل های دانلودی