رفتن به نوشته‌ها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۳: مقایسه‌ی کسرها – F002

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۳: مقایسه‌ی کسرها

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-سوم-فصل3-مقایسه-ی-کسرها

توضیحات:
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس مقایسه‌ی کسرها در قالب ورد و شامل ۶ صفحه.
برای پیشبرد درس، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻛﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮﺭﺩﻩ؟

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺮی ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟

خرید این فایل صرفا از فروشگاه اینترنتی فرافایل مجاز می باشد.

توصیه می شود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﺳﺖ ﻭﺭﺯی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻼﺱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. همچنین ﺍﺯ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﺳﺖ ﻭﺭﺯی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻭ ﻛﻼﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺮﺳﺪ.

اهداف درس:
✅ اگر صورت دو کسر مساوی باشد کسری بزرگ تر است که مخرج آن کوچکتر باشد.
✅ اگر مخرج دو کسر مساوی باشد کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگتر باشد.
✅ به وسیله گونیا زاویه راست تشخیص داده می‌شود.
✅ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ.

دانلود فایل

پارس وی دی اس
منتشر شده در فایل های دانلودی