بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466731

466731

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۳: مقایسه‌ی کسرها – F001

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۳: مقایسه‌ی کسرها


برای پیشبرد درس، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻛﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮﺭﺩﻩ؟ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺮی ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟ توصیه می شود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﺳﺖ ﻭﺭﺯی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻼﺱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. همچنین ﺍﺯ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮔﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺩﺳﺖ ﻭﺭﺯی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻭ ﻛﻼﻣﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺮﺳﺪ. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۶ صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅  اگر صورت دو کسر مساوی باشد کسری بزرگ تر است که مخرج آن کوچکتر باشد. ✅  اگر مخرج دو کسر مساوی باشد کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگتر  باشد. ✅   به وسیله گونیا زاویه راست تشخیص داده می‌شود. ✅   ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ. هدیه این محصول : …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.