رفتن به نوشته‌ها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: آموزش ضرب – F002

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: آموزش ضرب

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-سوم-فصل4-آموزش-ضربطرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس آموزش ضرب در قالب ورد و شامل ۷ صفحه.

برای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻭی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ کار را ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ و ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﮔﻞ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺿﺮﺏ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ادامه ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

مراحل مقدماتی تدریس: ضمن سلام و احوالپرسی و دقت در شرایط فیزیکی کلاس از جهت نور و حرارت و شادابی کلاس و حضور و غیاب و با دقت در شرایط روحی روانی و جسمی دانش آموزان و طی بازدید از تکالیف جلسه‌ی گذشته، در مورد آگاهی درس جدید از بچه‌ها…

اهداف درس:

✅ تعداد دسته و اعضای دسته را بتوانند از هم تشخیص دهند.
✅ فعالیت‌هایی که در کتاب طراحی شده است را پاسخ دهند.
✅ دانش آموزان بتوانند در زندگی روزمره از عملیات ضرب استفاده کنند.
✅ با توجه به اشیا و اشکالی که در اختیار دارند، عبارت ضرب مورد نظر را نوشته و بیان کنند.

دانلود فایل