بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466733

466733

بروزرسانی: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: آموزش ضرب – F004

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: آموزش ضرب

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-سوم-فصل4-آموزش-ضرببرای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻭی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ کار را ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ و ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﮔﻞ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺿﺮﺏ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ادامه ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

مراحل مقدماتی تدریس: ضمن سلام و احوالپرسی و دقت در شرایط فیزیکی کلاس از جهت نور و حرارت و شادابی کلاس و حضور و غیاب و با دقت در شرایط روحی روانی و جسمی دانش آموزان و طی بازدید از تکالیف جلسه‌ی گذشته، در مورد آگاهی درس جدید از بچه‌ها…

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۷ صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ تعداد دسته و اعضای دسته را بتوانند از هم تشخیص دهند.
✅ فعالیت‌هایی که در کتاب طراحی شده است را پاسخ دهند.
✅ دانش آموزان بتوانند در زندگی روزمره از عملیات ضرب استفاده کنند.
✅ با توجه به اشیا و اشکالی که در اختیار دارند، عبارت ضرب مورد نظر را نوشته و بیان کنند.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.