رفتن به نوشته‌ها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: تقسیم – F002

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: تقسیم

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-سوم-فصل4-تقسیم

توضیحات:
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس تقسیم در قالب ورد و شامل ۶ صفحه.
ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ١٢ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ٣ ﻳﺎ ۴ ﻧﻔﺮی ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻭی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺟﺪﻳﺪی ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻭی ﻣﻲ ﺭﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﺿﺮﺏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ١۴٠٠ ﺳﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ١٠٠ ﺳﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯی ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﺜﻞ ۴٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠

برای ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان، چند شکلات(مثلا ۸ تا) روی میز قرار می‌دهیم و به بچه‌ها می‌گوییم می‌خواهیم این ۸ شکلات را به ۴ نفر بدهیم به شرط اینکه همه اندازه هم شکلات داشته باشند و …

اهداف درس:
✅ مهارت در مفهوم تقسیم و عبارت نویسی آن
✅ در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند.
✅ قادر به کشیدن شکل برای تقسیم باشند.
✅ نماد تقسیم را در جایگاه درست قرار دهند.
✅ به مفهوم دسته و تعداد آن در تقسیم کردن پی ببرند.

دانلود فایل