بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: تقسیم – F001

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۴: تقسیم


ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ١٢ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ٣ ﻳﺎ ۴ ﻧﻔﺮی ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻭی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺟﺪﻳﺪی ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻭی ﻣﻲ ﺭﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﺿﺮﺏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ١۴٠٠ ﺳﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ١٠٠ ﺳﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯی ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﺜﻞ ۴٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠ برای ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان، چند شکلات(مثلا ۸ تا) روی میز قرار می‌دهیم و به بچه‌ها می‌گوییم می‌خواهیم این ۸ شکلات را به ۴ نفر بدهیم به شرط اینکه همه اندازه هم شکلات داشته باشند و … در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۶ صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅ مهارت در مفهوم تقسیم و عبارت نویسی آن ✅ در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند. ✅ قادر به کشیدن شکل برای تقسیم باشند. ✅ نماد تقسیم را در جایگاه درست …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.