رفتن به نوشته‌ها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۵: خط، نیم خط و پاره خط – F004

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۵: خط، نیم خط و پاره خط

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-سوم-فصل5-خط-نیم-خط-و-پاره-خطﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ یک سر ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﻭﺻﻞ ﻭﻟﻲ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ. این کار را ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻛﺎﻣﻮﺍ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

همچنین ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛرد و ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ پرﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۶ صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

انتظار می‌رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که:

✅ خط راست خطی است که می‌توان آن را از دو جهت ادامه داد.
✅ نیم خط، خطی است که می‌توان آن را از یک جهت ادامه داد.
✅ نقطه‌ای که نیم خط از آن جا شروع می‌شود ابتدای نیم خط می‌باشد.
✅ به فاصله بین دو نقطه پاره خط می‌گویند.
✅ برای تشخیص پاره خط، آن را با دو حرف نام گذاری می‌کنند.
✅ چند ضلعی چیست و چگونه نام گذاری شده و نام هر کدام چیست؟

دانلود فایل