بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۵: خط، نیم خط و پاره خط – F001

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۵: خط، نیم خط و پاره خط


ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ یک سر ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﻭﺻﻞ ﻭﻟﻲ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ. این کار را ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻛﺎﻣﻮﺍ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺳﻂ ﺁﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. همچنین ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛرد و ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ پرﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۶ صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. انتظار می‌رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: ✅ خط راست خطی است که می‌توان آن را از دو جهت ادامه داد. ✅ نیم خط، خطی است که می‌توان آن را از یک جهت ادامه داد. ✅ نقطه‌ای که نیم خط از آن جا شروع می‌شود ابتدای نیم خط می‌باشد. ✅ به فاصله بین دو نقطه پاره خط می‌گویند. ✅ برای تشخیص پاره خط، آن را با دو حرف نام گذاری …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.