بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466953

466953

بروزرسانی: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۸: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی – F001

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل۸: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی


بعد از سلام و احوال پرسی معلم کلاس را با نام و یاد خدا آغاز کرده و پس از حضور غیاب و بررسی تکالیف، برای ارزشیابی می‌تواند سوالاتی درباره درس قبل بپرسد. برای ایجاد انگیزه، معلم به بچه های می گوید: امروز می‌خواهیم بدانیم که یک عدد یک رقمی بر چند رقمی چگونه ضرب می‌شود. گروه‌ها را تشکیل دهید و ابزارهای آموزشی را تحویل بگیرید. شاگردان گروه‌ها را تشکیل می‌دهند و ابزارها را دریافت می‌کنند. در ادامه ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎی ﺳﻪ ﺭﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﺮﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ ﺳﻪ ﺿﺮﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍن ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺟﺮﻫﺎ ﺿﺮﺏ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺩﺭ ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺿﺮﺏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل ۴ صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻗﻤﻲ ﺿﺮﺏ …

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.