بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل:

466536

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

466536

بروزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۲

تعداد فایل موجود:

طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس۴ : انرژی الکتریکی – F002

طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس۴ : انرژی الکتریکی

طرح-درس-و-روش-تدریس-علوم-چهارم-درس4--انرژی-الکتریکی

توضیحات:
طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس انرژی الکتریکی در قالب ورد و شامل ۱۲ صفحه.
انتقال انرژی یکی از مسائل اصلی جامعه های صنعتی امروز است. انرژی الکتریکی حاصل از انرژی ذخیره شده آب پشت سدها، سوخت‌ها، باد و خورشید و… ، در نیروگاه‌ها تولید می شود و می توان آن را با سرعت فراوان و اتلاف بسیار اندک به نقاط دوردست منتقل کرد.

بنابراین یکی از مناسب ترین شکل های انرژی برای انسان، انرژی الکتریکی است. به ویژه که انرژی الکتریکی را می توان به سهولت به انرژی های دیگر مانند نور، گرما، حرکت و صوت تبدیل کرد. هیچیک از شکل های دیگر انرژی این قابلیت را ندارند. بنابراین کارآمدترین شکل انرژی، انرژی الکتریکی است.

اهداف درس:
✅ به کاربرد های انرژی الکتریکی در خانه و تبدیل این انرژی به سایر انرژی‌ها پی ببرند.
✅ برای درست مصرف کردن این انرژی راه های عملی پیشنهاد کرده و اجرا کنند.
✅ لامپ‌ها را به طور موازی و متوالی بسته و ویژگی های این دو مدار را با هم مقایسه کنند.
✅ با انجام آزمایش، اجسام رسانا و نا رسانا ی الکتریکی را تشخیص دهند.
✅ یک مدار ساده ی الکتریکی را بدون دستور العمل ببندند و یک کلید قطع و وصل طراحی و در مدار قرار دهند.

دانلود فایل

توجه: شما برای دریافت این فایل از “ ایندکسی ” خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو مسئولیت کمّی و کیفی فایل خریداری شده بر عهده فروشنده خواهد بود.